New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Den lærende organisation i Nykøbing-Rørvig Kommune

Torben Pilegaard Jensen, Angelo Andersen og Louise Bøttcher

AKF 2002, 81 s. (rapport)
Bogomtale fra forlaget.

Nykøbing-Rørvig Kommune igangsatte i efteråret 2000 projektet »den lærende organisation«. Projektets idé er at opbygge en organisation, der mere styres af værdier end af regler. Formålet er at øge medarbejdernes trivsel og kvaliteten i den service, der ydes borgerne.
Bl.a. fordi vi tror, at resultaterne af projektet kan have interesse på andre offentlige arbejdspladser, har AKF gennemført en evaluering af projektet gennem to spørgeskemaundersøgelser blandt medarbejderne.
Vi håber, at denne rapport kan stimulere organisations- og uddannelsesprojektet i Nykøbing-Rørvig Kommune ved at pege på områder, hvor der kan være behov for en særlig indsats og inspirere andre offentlige arbejdspladser.