New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdskraftkvalifikationer og regional industriudvikling

Henrik Christoffersen og Anne Kaag Andersen

AKF 2002, 71 s. (rapport)
Bogomtale fra forlaget.

Med støtte fra Fødevareministeriet, Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri samt Forskningssekretariatet gennemføres et forskningsprogram om jordbruget i landdistrikternes økonomi og udvikling. Programmet gennemføres i et samarbejde mellem Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, SJFI, og AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.
Som led i programmet ønskes analyserne af jordbruget perspektiveret med analyser af den øvrige økonomiske aktivitet i landdistrikterne. Der er med dette sigte allerede udgivet rapporten Landkommunerne og industriens udvikling, skrevet af Henrik Christoffersen og Jens Lehrmann Rasmussen, hvor industriens regionale udvikling karakteriseres nærmere. Den nu foreliggende rapport viderefører de tidligere analyser og søger navnlig at forstå arbejdskraftkvalifikationernes betydning for industriudviklingen. Sammenhængen mellem tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og økonomisk udvikling i regionen synes nemlig stadig mere betydningsfuld.
Rapporten er udarbejdet i AKF af forskningsleder Henrik Christoffersen og forsker Anne Kaag Andersen samt studentermedarbejder Kristian Dyhr Toft. Forskningsleder Bjarne Madsen har bidraget med tilrettelæggelsen af rapportens afsluttende modelanalyse.