New books  Det gode arbeidsmiljø

Krav og utfordringer. Et festskrift til Odd Helleshøi

Ståle Einarsen og Anders Skogstad

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 2001. 414 sider. ISBN 82-7674-497-4

Det gode arbeidsmilj248; tar opp en rekke dagsaktuelle tema innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi. Boken formidler og diskuterer viktige temaer og problemstillinger knyttet til v229;r tids arbeidsliv. I tillegg til 229; v230;re en l230;rebok er den et festskrift til arbeidsmilj248;forskeren og organisasjonsr229;dgiveren Odd H. Helles248;y p229; hans 60-229;rsdag.

Boken best229;r av fem deler: (1) individet i organisasjonen, (2) samspill i organisasjoner, (3) organisasjon og samfunn i endring, (4) helse i organisasjon og (5) organisasjonens hjelpere. 18 bidragsytere, alle blant de fremste innenfor sine fagfelt i Norge, tar opp h248;yaktuelle temaer, bl.a.:
183; nye krav og utfordringer i arbeidslivet
183; kreativitet og innovasjon
183; konflikter og mobbing
183; mestring av stress og utbrenthet
183; nye former for ledelse
183; lederfunksjoner ved kriser og omstillinger
183; hvordan en kan mestre b229;de jobben og familien
183; helsefremmende tiltak p229; arbeidsplassen.

Boken retter ogs229; et kritisk blikk p229; organisasjonens hjelpere gjennom 229; diskutere organisasjonskonsulenters rolle og bruken av tester ved lederutvelgelse.

Boken er skrevet for alle som er interessert i arbeidsmilj248;- og organisasjonspsykologi, s230;rlig for dem som har et spesielt ansvar for mennesker i organisasjoner (personalledere, personalkonsulenter, HMS-personell, tillitsvalgte etc.).

St229;le Einarsen er f248;rsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet i Bergen. Hans faglige fokus er p229; mobbing og seksuell trakassering, ledelse, psykososiale arbeidsmilj248;faktorer, sykefrav230;r og kreativitet og innovasjoner i arbeidslivet. Einarsen har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.

Anders Skogstad er f248;rsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet i Bergen. Faglig fokus har v230;rt rettet mot ledelse, psykososiale faktorer i arbeidsmilj248;et og organisasjonskultur og innovasjoner innenfor et kulturperspektiv. Skogstad har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.