New books  Hvor vildt kan det blive?

Forankring af participation belyst gennem kommunikativ praksis i arbejdslivet

Henrik Buhl

Ph.D.-afhandling, Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Universitet 2000. 240 s. ISBN 87-89551-69-9