New books



  



Kan downloades her: Elektronisk udgave

De ledige kvinder i Sønderjylland

En analyse af et kønsopdelt arbejdsmarked

Niels Henning Bjørn og Cecilie Dohlmann

Socialforskningsinstituttet 1:10 2001. 174 s. ISBN 87-7487-669-4.

Hvad kan mindske kvinders overledighed i Sønderjylland? Dette centrale spørgsmål behandles i denne analyse af det kønsopdelte arbejdsmarked i Sønderjylland.
Antallet af ledige fordeler sig med 60 pct.kvinder og 40 pct.mænd uanset om det er kort- eller langtidsledige. De ledige kvinder er typisk ufaglærte og meget lidt geografisk og fagligt mobile.Yderligere søger ikke alle intensivt efter job.
De sønderjyske virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft, og de vil gradvist stille større krav til de ansattes kvalifikationer.
De sønderjyske kvinders overledighed kan mindskes dels gennem bearbejdning af kvindernes indstilling til at søge arbejde, dels ved en indsats for, at flere skal have en uddannelse, men primært gennem en samlet indsats og et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedsaktørerne. Endelig bør virksomhederne indrette arbejdspladserne, så kvinder kan udføre alle funktioner.

Links til sammenfatningspjece