New books  Trendenes tyranni

Produksjon og arbeid i et nytt århundre

Monica Rolfsen

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Bergen 2000, 250 s. ISBN 82-7674-670-5

Denne boken handler om trender og moter. Ikke trender og moter i forhold til klær, interiør, musikk eller kunst, men på feltet produksjon, organisasjon og ledelse.
Bedrifter opplever i stadig økende grad krav om å være "først med det siste". På 1980-tallet skulle man innføre kvalitetssystemer, så måtte varelageret reduseres, så kom økonomisystemet i fokus, deretter spørsmålet om man hadde en "lærende" bedriftskultur, og så skulle alt prosessorienteres.
Dette motehysteriet skaper et marked. Hvem kan hjelpe bedriften med å finne riktig kolleksjon, velge riktige klær, tilpasse garderoben underveis? Konsulenter har lenge levd i et vekstmarked.
Noen lager nye moter. Designerne og motekongene – næringslivets motstykke til Armani, Gucci og Calvin Klein – er professorer og konsulenter lokalisert omkring Boston på USAs østkyst. På samme måte som Paris og Milano er sentrale byer når man skal studere nye kleskolleksjoner, er Boston stedet for å studere nye ledelseskolleksjoner.
Denne boken gir en grundig gjennomgang av motene på 1980- og 90-tallet, den viser hva som kreves for å bli en bestselger, og hvilke drivkrefter som fungerer i dette markedet. Samtidig gjøres flere analyser av hva som skjer når norske bedrifter innfører trendene. Bokens mål er å gi leseren en oversikt, en kritisk distanse og et begrepsapparat til å navigere i jungelen av stadig nye trender.
Monica Rolfsen er sivilingeniør og doktoringeniør fra NTNU og seniorforsker ved SINTEF Teknologiledelse. Siden 1990 har hun arbeidet praktisk og teoretisk innenfor området bedriftsutvikling, produksjonsstyring og ledelse både i privat og offentlig sektor. Hun har publisert nasjonalt og internasjonalt og har bl.a. gitt ut boken Japanisme i norske bedrifter (1994).