New books



  



Udviklingssamtaler i grupper

Udvikling gennem dialog

Carsten Hornstrup

Jurist- og Økonomforbundets forlag,173 s., 2001. ISBN 87-574-0255-8

»Udviklingssamtaler i grupper« er den første bog i Danmark, der beskæftiger sig med emnet medarbejderudviklingssamtale i grupper. Omdrejningspunkt er en beskrivelse af en række centrale forhold som gør, at gruppesamtaleformer ses som en naturlig videreudvikling af de individuelle samtaleformer.

Bogen henvender sig til ledere, organisationskonsulenter og andre, som er interesserede i at arbejde med udvikling af menneskelige ressourcer i organisationer. Bogen giver en både praktisk og en teoretisk begrundelse for at arbejde med gruppesamtaler og samtidig kan bogen fungere som en praktisk håndbog.

Ud over den generelle beskrivelse indeholder bogen en række interessante og relevante cases fra organisationer og virksomheder, som har praktiske erfaringer med gruppesamtaler. Desuden indeholder den en praktisk orienteret 'gør det selv' guide for ledere, som selv ønsker at arbejde med denne samtaleform.

Indholdsfortegnelse:

Kap. 1. Indledning

1.1 Indledning
1.2 Baggrund
Kapitel 2. Gruppesamtaler - nogle generelle overvejelser
2.1 Hvad er udviklingssamtaler
2.2 Forudsætninger for gruppesamtaler
2.3 Konklusion
Kapitel 3. En række eksempler
3.1 Vejafdelingen, Århus Amt
3.2 Centralkøkkenet, Glostrup Amtssygehus
3.3 Kvalitetsafdelingen, Bang & Olufsen
3.4 Fysioterapien, Århus Amtssygehus
3.5 Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter
3.6 Glarbjerghus
3.7 Skolen for Økologisk Afsætning
Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 5. Nogle praktiske råd

5.1 Ideer til lederens rolle som interviewer/processtyrer
5.2 Summen af erfaringerne fra casene - nogle modelbetragtninger
Kapitel 6. Konklusion og perspektiver