New books  At fremstille kvalitative data

Peter Dahler-Larsen

Odense Universitetsforlag, 2002,115 sider, ISBN 87-7838-697-7

Denne bog handler om at fremstille kvalitative data - både i betydningen "at producere" og "at vise frem." Regler og fremgangsmåder illustreres med praktiske eksempler.
Offentlige og private organisationer bruger i stigende grad kvalitative metoder. Det sker inden for markedsundersøgelser, evalueringer, socialt arbejde, konsulentundersøgelser, udredningsarbejde og forskning. Mange studerende bruger kvalitative metoder i opgaver, specialer og afhandlinger.
Kvalitative metoder giver imidlertid problemer. Ofte bruger studerende lang tid på de indledende øvelser, og selve analysen bliver svag. Ofte er konsulentrapporter baseret mere på indtryk end på fremlagte data. Ofte mangler kvalitative undersøgelser at vise, hvordan man kommer fra data til konklusion.
At fremstille kvalitative data diskuteres til sidst i en større metodisk og videnskabsteoretisk sammenhæng.
Peter Dahler-Larsen (f. 1961) er professor ved Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet. Hans primære virkefelt er evalueringer og samfundsvidenskabelig metode i såvel teori som i praksis.