New books  Forandring som vare

Ledelseskoncepter, konsulenter og forandringer i arbejdslivet

Peter Hagedorn-Rasmussen

Forlaget Sociologi 2003, 267 s. ISBN: 8787811790
Bogomtale fra forlaget.

Forandring som vare sætter kritisk fokus på udvikling, spredning og anvendelse af ledelseskoncepter. Hvordan formes forandringsprocesser i samspillet mellem konsulenter, koncepter og ledere? Tilpasses ledelseskoncepterne, så de understøtter arbejdet, eller er det arbejdet, der tilpasses koncepterne? Forandring er blevet en vare. Den sælges i form af ledelseskoncepter og udbydes af konsulentindustrien. "Det eneste konstante er forandring" er blevet det mantra, som driver kravet om konstant udvikling af organisationer. Individer skal være fleksible, men med kravet om konstant omstilling tabes horisonten. Bogen viser, hvordan ledelseskoncepter både repræsenterer en forestilling om en universel form for viden, og formes gennem politiske processer i og på tværs af organisationer. I bogen analyseres forskellige aktørers muligheder for at tilpasse ledelseskoncepterne, så de bidrager til udvikling af arbejdet. Analyserne eksemplificeres gennem to af 90'ernes hotte ledelseskoncepter: Total Quality Management og Business Process Reengineering. Spørgsmålet er, om ledelseskoncepter blot er for det moderne image og forandringens egen skyld, eller om ledelseskoncepter kan bidrage til kvalitet i ydelser og arbejde. Forfatteren: Peter Hagedorn-Rasmussen, ph.d., har arbejdet med ledelseskoncepter og forandringer i organisationer siden 1995. Han har undervist i forandringsprocesser og ledelseskoncepter på DTU og RUC og har holdt oplæg på virksomheder og for praktikere. Senest har han arbejdet med mangfoldighedsledelse på Socialforskningsinstituttet.