New books  Styr på arbejdsmiljøarbejdet

Mål, midler og organisering¤fra konfliktfokusering - til løsningsorientering

Lise Fredslund Nielsen og Lars Fritze

Schultz 2002, 79 s. ISBN 87-609-0800-9

Mediebilledet er praktisk taget hver dag præget af store miljøoverskrifter, og det er altovervejende yderpunkterne, vi hører om, lige fra giftulykker til mobning på arbejdspladsen. I det store spillerum mellem disse punkter skærer forfatterne en kontant mellemproportional og appellerer samtidig til virksomhederne om selv at lægge standarden og organisere det nødvendige miljøarbejde. Og på en sådan måde, at det bliver til størst mulig gavn for de såkaldte 3 p'er: People, Planet and Profit.
Den direkte vej til et godt arbejdsmiljø er også den direkte vej til gevinsten. Det vil i praksis sige goodwill, autoritet i samspillet med offentlige myndigheder, og - på sigt - færre uforudsete belastninger på bundlinien.
Med andre ord: Virksomhederne kan selv være med til at sætte miljødagsordenen.