New books  Bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv.

Kim Benzon Knudsen og Kim Cort

Videncenter for ligestilling 2001 216 s.

Guiden er et resultat af projektet "God praksis for en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv" der afvikles under rammerne af EU´s 4. handlingsprogram for lige muligheder for kvinder og mænd og som støttes af Kvindeinstituttet, der er en uafhængig organisation under det spanske arbejds- og socialministerium.
Formålet med guide er at skabe øget opmærksomhed om familie-/arbejdslivsaspektet og viderebringe guidens indhold til de samfundsmæssige og økonomiske aktører, der er direkte og indirekte involveret i denne problemstilling.