New books  Et grænseløst arbejde

Peer Hull Kristensen

Nyt fra Samfundsvidenskab, 2003, 147 s. ISBN 87-7034-338-1

Forskningen har resulteret i en række spændende iagttagelser og konklusioner, som bliver præsenteret i bogen. Fx beskriver forfatteren, hvordan disse tillidsvalgte

er engagerede, risikovillige og tør tage et stort medansvar
har indflydelse på højere ledelsesniveauer i de multinationale selskaber
er et ledelsesmæssigt knudepunkt for at sammenbinde lokal og global udvikling
viser veje til øget demokratisk indflydelse på globaliseringsprocesser
har været med til at ændre lokale arbejdsmarkedsinstitutioner og uddannelser
har støttet dannelsen af et nyt arbejdsmarked og nye karrieremønstre for arbejdere


Forfatteren viser, hvordan dette giver muligheder for en ny international placering for dansk økonomi. Men for at opnå det, er det nødvendigt at styrke og støtte op om disse tillidsvalgtes grænseløse pionerarbejde - også så det kan danne model for andre lande.
Bogen giver inspiration og konkrete forslag til, hvordan både den lokale og centrale fagbevægelse samt politikere og virksomhedsledere på såvel lokalt som nationalt og internationalt niveau kan bidrage til en ny fase i udviklingen af samfundet.