New books  Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Christian Helms Jørgensen og Niels Warring

Roskilde Universtetsforlag 2003 170 s. ISBN 8778672449
Bogomtale fra forlaget.

Demokrati og deltagelse stiller spørgsmål om demokrati i arbejdslivet. Fører medarbejdernes øgede deltagelse i forandringsprocesser på arbejdspladserne til demokratisering af arbejdslivet? Hvilken forbindelse er der mellem det samfundsmæssige demokrati og demokrati på arbejdspladserne?
Bogen diskuter disse spørgsmål med særlig fokus på de læreprocesser, som det moderne arbejdsliv skaber muligheder for.
Demokrati og deltagelse henvender sig til praktikere, studerende og undervisere, der interesserer sig for forandringer i arbejdslivet og udviklingen af demokratiet.
Bogens seks kapitler handler blandt andet om:

Moderne vidensarbejdere - faglig organisering og nye fællesskaber
Selvstyrende grupper - for meget af det gode?
Unges engagement og fagligt demokrati
Kortuddannede - for lidt uddannelse og for lidt demokrati
Mere deltagelse i arbejdet - mindre demokrati i samfundet?
Skal demokratiet fortsat stoppe ved indgangen til arbejdspladsen?