New books  Indenfor - udenfor

Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning i integration og marginalisering

Niels Henning Bjørn

SFI 2003 54 s. ISBN 87-7487-711-9.
Bogomtale fra forlaget.

Rapporten ”Indenfor - udenfor” samler de sidste 4 års forskning inden for programområdet Integration og marginalisering i en let tilgængelig oversigt. Emnerne er integration og marginalisering på arbejdsmarkedet og i nærmiljøet.
Rappporten peger bl.a. på følgende:
- Den positive udvikling på arbejdsmarkedet siden 1993 har forbedret mulighederne for dem, som har været uden arbejde.
- Både virksomheder og lønmodtagere har en positiv holdning til at integrere svage grupper på arbejdsmarkedet. Den positive holdning har dog ikke medført, at alle langtidsledige eller personer med andre problemer kan finde et job.
- På boligområdet er det sociale system i høj grad med til at hindre marginalisering. Dagpenge, kontanthjælp og boligstøtte sikrer, at selv beboerne i de mest socialt belastede boligkvarterer kun i mindre omfang lider økonomiske afsavn. Mange boligers standard er høj og fællesskabet fungerer, så der er ikke tale om decideret fattige kvarterer. Men boligmarkedet er opdelt: De beskæftigede bor fortrinsvis i ejerboliger, mens personer på overførselsindkomster bor til leje i almennyttige boliger.