New books  Mangfoldighedsledelse

Mellem vision og praksis

Annette Kamp og Peter Hagedorn-Rasmussen

Socialforskningsinstituttet 2003 223 s. ISBN 87-7487-713-5
Bogomtale fra forlaget.

Det amerikanske ledelseskoncept Diversity Management - mangfoldighedsledelse på dansk - er et forsøg på at nedbryde de kulturelle barrierer på arbejdsmarkedet og i stedet anvende mangfoldigheden hos medarbejderne positivt.
Mangfoldighedsledelsens mål er både at skabe integration, ligestilling og indtjening. Flere danske virksomheder har forsøgt sig med mangfoldighedsledelse, og Socialforskningsinstituttet ser i dennne rapport nærmere på de erfaringer, de har gjort.
Forskerne bag rapporten, Annette Kamp og Peter Hagedorn-Rasmussen, har undersøgt, hvilke begrundelser og indsatser danske virksomheder anvender. Danske virksomheder er først og fremmest bekymrede for, om de kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Desuden ser en stor del af virksomhederne integration som en del af det sociale ansvar. Mange af virksomhederne glemmer dermed at fokusere på styrkerne ved forskelligheden.
I rapporten vurderes det, hvor langt de danske virksomheder er nået med mangfoldighedsledelse.