New books  Marginalisering og velfærdspolitik

Arbejdsløshed, jobchancer og trivsel

Jørgen Goul Andersen

Frydenlund 2003 336 s. ISBN 8778871182
Bogomtale fra forlaget.

Make work pay er blevet et mantra for OECD og for mange regeringer, når det gælder bekæmpelse af ledigheden. Men hvor meget betyder økonomiske tilskyndelser (incitamenter) egentlig for lediges chance for at komme i arbejde? Ville det hjælpe at sænke mindstelønnen? Er de lediges hovedproblem manglende kvalifikationer? Eller er det helt andre faktorer, der er afgørende? Og hvad er det egentlig, der motiverer ledige og andre til at arbejde?
Passiv forsørgelse er et andet af tidens nøgleord. Det understreger, at det kun er gennem arbejde, man bliver en del af samfundet. Men kan det bekræftes empirisk? Er de ledige nu også så passive, bliver de isolerede, og mister de struktur på tilværelsen? Eller bidrager økonomisk tryghed til, at de ledige kan 'mestre' deres situation og undgå social marginalisering?
Disse hovedspørgsmål besvares bl.a. på basis af omfattende spørgeskema-undersøgelser af længerevarende ledige. Desuden diskuteres de ændrede økonomiske filosofier bag politikken over for de ledige på basis af analyser af udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Europa og USA.
Bogen stiller store spørgsmålstegn ved den underliggende diagnose, som arbejdsmarkeds- og socialpolitikken siden 1990'erne har bygget på. Bogen er en delrapport fra et større nordisk og europæisk forskningssamarbejde, men er skrevet i et sprog, der gør den tilgængelig langt ud over universitetsverdenen. Den henvender sig til alle med interesse for arbejdsmarkeds- og socialpolitik.