New books  Det udviklende arbejde

Helbred, stress og kvalifikationer

Tage Søndergård Kristensen og Lars Smith-Hansen

Frydenlund 2003. 54 s. ISBN 8778871484
Bogomtale fra forlaget.

DUA er mest udbredt hos de højt uddannede. Dette er en særlig udfordring for fagbevægelsen og arbejdspladserne.
Der er en positiv sammenhæng mellem DUA og helbred: Jo mere udviklende arbejdet er, jo bedre helbred og jo mindre stress har de ansatte.
DUA sætter højere krav til de ansatte. Man skal bruge både flere sociale og individuelle kvalifikationer, når arbejdet er udviklende.
Flere og flere arbejder i selvstyrende grupper. Jo flere opgaver de selvstyrende grupper varetager, jo mere udviklende er arbejdet.
På arbejdspladser, hvor man har gjort en bevidst indsats, er arbejdet blevet mere udviklende. På ganske enkelte arbejdspladser er det mislykkedes, men på langt de fleste kan der konstateres betydelige ændringer i positiv retning.
Konklusionen er, at DUA kræver en bevidst og målrettet indsats, men at der er positive gevinster til såvel de ansatte som til virksomhederne og samfundet.
Tage Søndergård Kristensen er mag.scient.soc. & dr.med. Han arbejder som professor ved Arbejdsmiljøinstituttets psykosociale afdeling. Han har forsket i psykisk arbejdsmiljø og stress i ca. 25 år.
Lars Smith-Hansen er ba.techn.soc. fra RUC. Han arbejder som forskningsassistent ved Arbejdsmiljøinstituttets psykosociale afdeling. Han har især beskæftiget sig med spørgeskemaundersøgelser, kvantitative analyser og skalavalidering.