New books  Stress

molekylerna, individen, organisationen, samhället

Rolf Ekman og Bengt Arnetz

Stockholm, Liber, 2002, 353 s. ; ISBN 91-47-04895-6
Bogomtale fra forlaget.

Stress av negativt slag är ett växande fenomen som drabbar individer, organisationer, företag och samhället i stort. Sjukskrivningar och ohälsa har ökat kraftigt; stressen orsakar mänskligt lidande och slår inte bara mot den enskilde - även familj, barn och andra anhöriga drabbas. Därtill kostar oss stressen många miljarder varje år.

Men kunskap finns och det pågår omfattande forskning om vad som orsakar stress, hur kropp och psyke reagerar och vad man kan göra på olika nivåer för att motverka ohälsosam stress. I denna bok tas stress upp från flera olika perspektiv och frågeställningar - biologiska, medicinska, socialpsykologiska och historiska:

·Vilka stressmekanismer har evolutionen byggt in i människan?

·Vilka störningar kan inträffa på molekyl- och cellnivå?

·Vilka uttryck tar sig dessa störningar hos individen?

·Vilka effekter får detta för organisationer och samhälle som är i ständig förändring?

·Vilka metoder finns för att mäta och åtgärda stress?I Stress medverkar flera av världens ledande stressforskare, och stressen får därmed en mångsidig och kvalificerad belysning. Genom detta unika samarbete har en tvärvetenskaplig bok skapats som vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, personalansvariga/HR-människor, psykologer, ekonomer, företagsledare och fackliga företrädare samt många andra som är engagerade i att skapa hälsosamma livsbetingelser för människor.Innehåll:

Stressperspektiv

Karin Johannisson

1. När otillräckligheten byter namn:

Ett idéhistoriskt perspektiv på den nya ohälsan

Björn Folkow

2. Evolution och fysiologi

Lennart Levi

3. Stress - en översikt

Internationella och folkhälsoperspektiv

Gunn Johansson

4. Stresslandskapets förändrade karaktär

Stress ur ett molekylärt och cellulärt perspektiv

Rolf Ekman och Göran Lindstedt

5. Molekyler på liv och död

Kerstin Uvnäs-Moberg

6. Kroppens antistressystem

Ernst Nyström

7. Sköldkörteln - kroppens farthållare

Stress på individnivå

Holger Ursin och Hege R. Eriksen

8. Kognitiv stressteori

Markus Heilig

9. Är det farligt att vara rädd?

Anne-Liis von Knorring och Abdulbaghi Ahmad

10. Tiden läker inte alla sår

Psykosociala och biologiska riskfaktorer hos barn

Peter Währborg och Peter Friberg

11. Tidig utveckling av hjärt- och kärlsjukdom

Björn Folkow

12. Högt blodtryck

Per Björntorp

13. Det metabola syndromet

Henry Nyhlin

14. Ont i magen

Bo Söderpalm och Jörgen A. Engel

15. Stressas vi till missbruk?

Ulrik Fredrik Malt

16. Akut stressreaktion och posttraumatiskt stressyndrom

Ulla Maria Anderberg

17. Stress och smärta

Könshormonella aspekter på stress

Marie Åsberg, Åke Nygren, Gunnar Rylander och Ingrid Rydmark

18. Stress och utmattningsdepression

Per Hamid Ghatan

19. Stress och hjärnskaderehabilitering

Carl Gerhard Gottfries

20. Den åldrande hjärnan

Ingibjörg Jonsdottir

21. Stress, fysisk aktivitet och immunförsvar

Torbjörn Åkerstedt och Göran Kecklund

22. Sömn och återhämtning

Stress på samhälls- och organisationsnivå

Ulf Lundberg

23. Samspelet individ, samhälle, livsstil och biologi

Töres Theorell

24. Kontroll över den egna situationen -

en förutsättning för hantering av negativ stress

Bengt Arnetz

25. Organisationsstress

Ledningsperspektiv på organisationer och hormoner i förändring

Lars Weisæth

26. Kollektiv traumatisk stress:

kriser, katastrofer, krig