New books  Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken

Per Kongshøj Madsen og Lisbeth Pedersen

Socialforskningsinstituttet 2003 03:13. ISBN 87-7487-726-7. 320 s

Fra 1993 til 2002 faldt den danske arbejdsløshed fra 12 til 5 pct. af arbejdsstyrken - uden nævneværdige inflationære tendenser. Beskæftigelsen og det skete uden at betalingsbalancen gik i rødt. Det danske ”jobmirakel” vakte betydelig international opmærksomhed og har haft stor indflydelse på den europæiske beskæftigelsesstrategi, som siden 1998 har defineret den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden i EU.
I denne antologi belyser vi for det første de lange historiske træk i udviklingen af dansk arbejdsmarkedspolitik gennem de seneste 20-30 år. For det andet rejses spørgsmålet om de politiske sider af arbejdsmarkedspolitikken. Hvordan kunne de gennemgribende reformer komme i stand? Hvilke aktører skubbede - og hvilke trådte på bremsen? Kan der peges på tabere og vindere i den politiske kamp om arbejdsmarkedspolitikken? Hvilke fordele og ulemper er der ved at involvere forskellige aktører i politikudviklingen?
Svarene på disse spørgsmål er interessante i sig selv. Men de giver også et fingerpeg om mulighederne for fortsatte reformer, både af arbejdsmarkedspolitikken og af andre politikker.
Forfatterne er arbejdsmarkedsforsker lektor Jesper Due, regionschef i AF-Storstrøm Jan Hendeliowitz, professor i politologi Henning Jørgensen, lektor i økonomisk politik Per Kongshøj Madsen, lektor Flemming Larsen, adjunkt og ph.d. Mikkel Mailand, forskningsleder Lisbeth Pedersen, direktør Peter Plougmann, sociolog og forskningsleder Anders Rosdahl, professor Jacob Torfing, forskningsprofessor Søren Winther