New books  Menneskelige ressourcer i arbejdslivet

En antologi om sampsil mellem organisation, arbejde og arbejdsmiljø

SFI

Socialforskningsinstituttet 03:11. ISBN 87-7487-723-2. S. 258
Bogomtale fra forlaget.

Menneskelige ressourcer i arbejdslivet er tema for denne antologi. Antologien er et væsentligt bidrag til den aktuelle forskning i - og debat om - hvilke konsekvensr de nye former for organisaering af arbejdet har for danskernes arbejdsliv.
Hvilken form ledelsen har, og hvordan arbejdet er organiseret, spiller en vigtig rolle for de menneskelige ressourcer. Der er dog ikke nogen automatik i sammenhængene mellem en bestemt type ledelse og organisation på den ene side og en tilsvarende type arbejdsmiljø, forvaltning af socialt samvær og eventuelt marginalisering på arbejdsmarkedet på den anden. Det påviser forfatterne her.
Artiklerne giver et kalejdoskopisk billede af den nyere danske forskning i, hvordan organisation, ledelse, individ og gruppe spiller sammen. Temaer som stress, det fleksible arbejdes betydning for arbejdsmiljøet, fatsholdelse og marginalisering berøres på tværs af de enkelte artikler.