New books  Lederne og det sociale engagement

Anders Rosdahl og Hans Uldall-Poulsen

Socialforskningsinstituttet 2003 178 s. ISBN 87-7487-715-1
Bogomtale fra forlaget.

Socialforskningsinstituttets undersøger i denne rapport, om lederne fastholder medarbejdere med nedsat arbejdsevne på grund af fx sygdom eller alder, og om de tager sådanne medarbejdere ind som nye udefra.
Undersøgelsen bygger på telefoninterview med 3.000 ledere i den offentlige og private sektor. En leder er i undersøgelsen en lønmodtager eller selvstændig med mindst 3 underordnede. Der er tale om den første større undersøgelse af sammenhængen mellem lederes sociale engagement og deres adfærd.