New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Virksomheders sociale ansvar

Hvorfor og hvordan belyst ved virksomhedsrevalidering

Søren Jensen

Socialforskningsinstituttet 2003 49 s.
Bogomtale fra forlaget.

Dette arbejdspapir har benyttet interviewdata fra en evaluering af virksomhedsrevalidering foretaget af Socialforskningsinstituttet i perioden 2000–2002 for Beskæftigelsesministeriet. Arbejdspapiret er dog ikke et led i denne evaluering, men skal ses som et selvstændigt, videreudviklende arbejde, hvis formål er ud fra de kvalitative data at belyse forskellige aspekter af virksomheders engagement, når de har personer under det sociale system i støttet beskæftigelse hos sig.