New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Udviklingen i befolkningens levekår over et kvart århundrede

Bjarne Hjort Andersen

Socialforskningsinstituttet 2003 357 s. Rapport 03:14
Bogomtale fra forlaget.

De individuelle levekår i Danmark har forandret sig betydeligt i de sidste 25 år. Det fremgår af den tredie store danske levekårsundersøgelse i perioden, som fremlægges her. De første to kom i hhv. 1976 og 1986.
Levekårsundersøgelsen bygger på et omfattende repræsentativt udsnit af befolknignen og viser udviklingen i individuelle forhold som helbred, uddannelse, familieforhold, fritid, beskæftiglese, arbejdsmiljø, bolig, indflydelse, erfaringer og nervøsitet for vold.
Arbejdsmiljøet har udviklet sig mere ugunstigt end noget andet enkeltområde. I forhold til at få befolkningen til at trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet kunne forbedret arbejdsmiljø i det lys eventuelt være et område at fokusere på.
Store samfundsforandringer har indvirket på de individuelle forhold. IT-området var fx ikke relevant for beskæftigelsen i 1976 og strukturændringer har nærmest fjernet kategorier som husmødre og husmænd.
Tabelmaterialet findes on-line.