New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Begrænsning af sygefravær og sikring af de sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning

Resultater fra en survey blandt langvarigt sygemeldte

Trine Filges og Jan Høgelund

Socialforskningsinstituttet 2003 arbejdspapir 80 s.
Bogomtale fra forlaget.

I dette arbejdspapir præsenteres de første resultater af en undersøgelse blandt langvarigt sygemeldte. Arbejdspapiret bygger på interviewoplysninger med ca. 1.500 personer med en afsluttet sygedagpengesag af mere end 8 ugers varighed.
Arbejdspapiret er et led i afrapporteringen fra projektet Begrænsning af sygefravær og sikring af de sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning, som Socialforskningsinstituttet gennem-fører i 2002 og 2003. Projektet har til formål at belyse, hvilken betydning kommunernes indsats og virksomhederne har for begrænsningen af sygefraværet samt at sikre de sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ud over nærværende arbejdspapir er der udarbejdet et andet arbejdspapir (Boll & Clausen, 2003), som redegør for resultaterne af en samtidig gennemført kvalitativ undersøgelse blandt langvarigt sygemeldte personer. En senere rapport vil, ud over interviewoplysninger med ca. 1.500 personer langvarigt sygemeldte, inddrage oplysninger fra kommunerne om deres sagsbehandling af de pågældende personers dagpengesag, oplysninger fra kommunerne om deres administrative politik på sygedagpengeområdet samt registeroplysninger om de virksomheder, hvorfra dagpengemodtagerne blev sygemeldt.
Arbejdspapiret er udarbejdet af seniorforsker, cand.oecon, ph.d. Trine Filges og seniorforsker, cand.polit, ph.d. Jan Høgelund. Seniorforsker, cand.oecon, ph.d. Henning Bjerregård Bach har forestået udvælgelsen af undersøgelsens kommuner/sygedagpengesager og medvirket til udarbejdelsen af bilag 1. Jan Høgelund er projektleder for undersøgelsen Begrænsning af sygefravær og sikring af de sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning, som gennemføres i forskningsafdelingen Beskæftigelse og erhverv.