New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Ute och inne i svenskt arbetsliv

Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete

Casten Otter

Arbetslivsinstitutet 2003 393 s. ISBN 9170456801

Casten von Otter: Inledning – arbetslivet i kris?
Anders Wikman och Staffan Marklund: Tolkningar av arbetssjuklighetens utveckling i Sverige
Lars Magnusson och Jan Ottosson: Den tredje industriella revolutionen och ”den nya ekonomin” – mellan sken och verklighet
Anita Nyberg: Tillväxt i obalans. Om kvinnors och mäns sysselsättning, löner och hushållsarbete
Niklas Bruun: Aktuella trender i arbetsrätten – reflektioner med anledning av en remiss
Ulla Arnell Gustafsson: Ungdomars inträde i arbetslivet
Peter Docherty och Tony Huzzard: Marknads-, management- och medarbetartrender 1985–2005
Olle Nygren, Lage Burström, Kjell Hansson Mild och Ulf Landström: Riskutvecklingen i arbetsmiljön och behovet av ny arbetsmiljöteknik
Fredrik Augustsson och Åke Sandberg: IT i omvandlingen av arbetsorganisationer
Marita Christmansson och Kathe Nonås: Trender och förändringar i fordonsindustrin
Bo Melin: ”Mentala löpande band” och risken för kognitiv överbelastning
Elisabeth Sundin: Små företag – lösning på vad och för vem?
Klas Gustavsson: Invandrarna och den svenska arbetsmarknaden
Ann-Mari Sätre Åhlander: Kollektivt entreprenörskap: Om utveckling som trotsar den ekonomiska klokheten
Jan Wallenberg: Rollen som arbetsgivare i morgondagens kommuner
Bo Hagström: Ett ledarskap för hela organisationen – mellanchefernas återkomst
Marianne Döös och Lena Wilhelmson: Delat ledarskap – en trend i vardande?
Anders Kjellberg: Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i ett föränderligt arbetsliv
Göran Brulin och Eskil Ekstedt: Ett hållbart arbetsliv kräver legitimitet – dags för ett nytt arbetsorganisatoriskt kontrakt

Sammanfattning
Vad är ute och vad är inne i dagens arbetsliv – vem är ute och vem är inne? Orkar vi, kan vi, vill vi? Är vi produktiva nog? Har människor tillgång till arbetsmarknaden på rättvisa villkor, eller stängs vissa grupper ute av fördomar och diskriminering? Varför är sjukskrivningstalen så höga? Är heltidsarbete förenligt med balans i livet? Kort sagt: Är Sveriges arbetsliv hållbart på längre sikt?
Det finns många frågor kring en rad svårtydda motsägelser i dagens Sverige. I denna antologi har 18 uppsatser samlats, skrivna av ledande forskare vid Arbetslivsinstitutet, som behandlar trender i arbetslivet ur bl.a. ekonomiskhistoriskt, psykologiskt, sociologiskt, pedagogiskt och arbetsmedicinskt perspektiv. Tillsammans ger de en unikt rik bild av olika nya tendenser och tänkbara åtgärder.
Den slutsats som växer fram är att svenskt arbetsliv befinner sig i en allvarligare kris än vi i allmänhet föreställer oss. Det finns uppenbara tendenser till en tudelning i insiders och outsiders i arbetslivet – problemens orsaker är komplexa men det finns också idéer för hur de kan hanteras.
Antologin är tillsammans med boken "Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv. Slutsatser från en trendanalys" resultatet av ett regeringsuppdrag som Arbetslivsinstitutet har haft våren 2003. Syftet har varit att analysera trender som påverkar ”utvecklingen av ett hållbart arbetsliv i Sverige”.