New books  Bliver man lidt småsær af at have sit eget kontor?

Nye samarbejdsformer til debat

Ole Nielsen og Eva Bjerrum

JPBøger 2003 127 s. ISBN 87-90959-88-4

Bliver man lidt småsær af at have sit eget kontor? Ligesom en ungkarl, der har boet for sig selv i mange år og får sine egne vaner og rutiner?
Bliver man konstant udsat for støj, træk og stress i et åbent kontormiljø? Bliver man hele tiden forstyrret? Og bliver det faktisk umuligt at arbejde?
"Bliver man lidt småsær af at have sit eget kontor" er en debatbog, som tager fat på nogle af de mange myter, der findes inden for nye arbejdsformer.
Myter der opstår, fordi man ikke tænker de nye arbejdsformer sammen i en helhed. Mange initiativer inden for nye arbejdsformer følger en trend i stedet for at arbejde med en sammenhængende strategi. De tager udgangspunkt i delelementer som kontorindretning, videndeling, hjemmearbejde, ledelsesteorier eller IT.
Men vil man have fuldt udbytte af nye arbejdsformer skal man samle delelementerne til en helhed og starte en proces, hvor arbejdet og dets rammer løbende bliver justeret og videreudviklet.
Bogen går i dybden med temaerne: Videndeling, nye arbejdsformer og ny kontorindretning. Forfatterne ser både på den teoretiske og historiske baggrund og på aktuelle tendenser.
Der findes ikke én rigtig løsning, men man kan lære af andres erfaringer. I bogen er en række udenlandske og danske eksempler til inspiration. Bogen slutter af med guide, der trin for trin giver konkrete anvisninger på, hvordan man kan opnå størst muligt udbytte ved at indføre nye arbejdsformer.

Temaer:
Nye arbejdsformer – frihed eller faldgrube?
Kontoret under forandring
Hjemmearbejde
Videndeling
Fremtidsscenarie : Kontoret i 2008
New Ways of Working – sådan gør du


Mød bl.a
Unimerco - administration i produktionshallen
Excel Data - satellitkontor
Home sweet Home – arbejdspladsen som et hjem
Mindlab – et innovationsmiljø i et ministerium
Carsten Jarlov om ledelse i åbent kontormiljø

Eva Bjerrum er souschef i Center for New Ways of Working, Alexandra Instituttet A/S
Ole Nielsen er ingeniør og proceskonsulent i COWI A/S