New books  Tidsbegrænset ansættelse

Ole Hasselbalch

DJØFs Forlag 2003 120 s. ISBN 87-574-0973-0

Den nye lov om tidsbegrænset ansættelse og en tilsluttet ændring af funktionærloven har forandret stillingen for medarbejdere ansat i tids- og opgavebegrænsede jobs

I bogen "Tidsbegrænset Ansættelse" gennemgår forfatteren konsekvenserne af disse ændringer:

Der er indført pligt til ligebehandling

Der er indført skarpe regler om mulighederne for fortsættelse i flere tidsbegrænsede jobs efter hinanden

Mulighederne for at anvende midlertidigt ansatte funktionærer - "vikarer" - er reduceret

Ole Hasselbalch belyser ligeledes regelsystemet, som det nu tager sig ud, herunder:

Fænomenet tidsbegrænset ansættelse

De almindelige regler på området

De EU-retlige regler

Loven om tidsbegrænset ansættelse, herunder forbudet mod forskelsbehandling og mod misbrug af ansættelsesformen

Tvisteløsnings- og sanktionssystemet

Funktionærlovens nye regler om midlertidig ansættelse

Indholdsfortegnelse:

Forkortelser

Forord

Fænomenet tidsbegrænset ansættelse

Almindelige regler om tidsbegrænsede ansættelser

De EU-retlige regler

Lovgivningen om tidsbegrænsede ansættelser

Arbejdsmiljø

Litteratur

Databaser

Register til tidsbegrænset anvendelse