New books  EU og det nordiske spil om lov og aftale

Søren Brandi

Arbetslivsinstitutet 2003 (Working Life Research in Europe 2003:2) 157 s.
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport er udarbejdet som del af forskningsprogrammet ’Globalisering, regionalisering og arbejdsmarkedsorganisering: Ændringer i de nordiske faglige organisationers nationale vilkår og internationale strategier’ som Fafo, Institut for arbeidsliv- og velferdsforskning, organiserer i samarbejde med Arbetslivsinstitutet i Stockholm (ALI), Löntagarnas Forskningsinstitut i Helsingfors, og FAOS Forskningscenter for arbejdsmarkeds– og organisationsstudier ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Arbejdet med rapporten tog sin begyndelse med udarbejdelse af fælles analyseramme og spørgeguide for alle involverede forskningsinstitutter. De første udkast til landestudier blev præsenteret og diskuteret ved et fælles seminar i Stockholm, januar 2002.

Ved siden af bevillinger til Fafo’s Strategiske Institutprogram fra Norges Forskningsråd (NFR) har programmet fået økonomisk støtte fra Det Nordiske Nævn for Samfundsforskning (NOS-S), SALTSA (LO, TCO og SACO’s program for ’arbeidslivsforskning’ i Europa), Nordisk Metal, og medlemsorganisationer i Nordens Faglige Samarbejdsorganisation (NFS). Programmet startede i efteråret 2000 og vil blive afsluttet i 2003 med en serie delrapporter i Arbetslivsinstitutets rapportserie ’Working Life Research in Europe’. Delrapportene bygger på sammenlignende landstudier og omhandler ud over nærværende rapport følgende emner:

• Globalisering og europæisk integration – udfordringer for til løndannelsen og de kollektive overenskomster i de nordiske landene (Koordinator: Jon Erik Dølvik)
• Surveyundersøgelse af de nordiske fagforbunds internationale arbejde (Koordinator: Kristine Nergaard, Fafo)
• Case-studier af de faglige organisationenes internationale arbejde i tre brancher/forbundsområder:
• Metal (Koordinatorer: Sofia Murhem, Paula Blomqvist og Jan Ottosson, ALI)
• Landtransport (Koordinator: Ralf Sund, Løntagarnas Forskningsinstitut.)
• Telekommunikation. (Koordinator: Christina J. Colclough, FAOS).
• De nordiske hovedorganisationenes internationale faglige arbejde (Koordinator: Jon Erik Dølvik, Fafo)

Der planlægges også en sammenfattende slutrapport, samtidig med mindre notater og artikler lægges ud på (http://www.fafo.no/pro/sip-g-ap.htm), programmets hjemmeside, med links til de medvirkende institutters hjemmesider.