New books  Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe

Bernd Hans Müller, Hans-Martin Hasselhorn og Peter Tackenberg

Arbetslivsinistitutet 2003 (Working Life Research in Europe 2003:7) 258 s.
Bogomtale fra forlaget.

Europa står inför ett demografiskt problem som kan få allvarliga följder för folkhälsa och samhälle. Inte nog med att befolkningen över 65 ökar, men andelen äldre yrkesverksamma ökar också medan andelen yngre minskar – och på samma gång lämnar yngre sjuksköterskor sitt yrke i en takt som rentav har kallats "en flykt från sjuksköterskyrket". I alla EU-länder utom Spanien och – i vissa avseenden – Finland råder nu brist på sjuksköterskor – medan den äldre delen befolkningen, som behöver mest vård, ökar kraven på vårdapparaten. Ännu mera oroande för framtiden är att i vissa länder finns inte tillräckligt många tillräckligt kvalificerade sökande till sköterskeutbildningen.
Man har antagit att arbetsförhållanden, arbetstider, låga löner och yrkets "image" är motiv bakom denna trend, men orsakerna har aldrig blivit systematiskt undersökta förrän nu. NEXT-projektet har följt 60.000 europeiska sköterskor. Resultaten av denna studie kommer att utgöra startpunkten för riktade förebyggande åtgärder i avsikt att uppmuntra vårdpersonalen att stanna kvar i sina yrken. Projektet startades av SALTSA och finansieras nu av EU.
Denna bok presenterar vad projektet hittills visat. Projektet pågår till 2005.

Rapporten är utgiven inom samarbetsprogrammet SALTSA