New books  Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft

Arbejdsliv i Danmark i det nye årtusind

Nina Smith, Peder J. Pedersen, Marie Louise Schultz-Nielsen og Søren Pedersen

Spektrum, 2003 241 s. ISBN 87-7763-231-1
Bogomtale fra forlaget.

Er den nuværende skatte- og socialpolitik i stand til at håndtere den kommende aldring af arbejdsstyrken? Har ikke-vestlige indvandrere økonomiske incitamenter til at arbejde? Hvad betyder lønmobiliteten for den lavest lønnede del af befolkningen? Hvordan trækker vi os tilbage fra arbejdsmarkedet? Er det sandt, at danskerne allerede nu hører til de mest hårdtarbejdende og stressede befolkninger i Europa?
Disse og tilsvarende spørgsmål analyseres i "Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft", som er det seneste projekt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Bogen er skrevet af kendte danske samfundsforskere med professor Nina Smith i spidsen og er et centralt, veldokumenteret bidrag til debatten om den danske velfærdsstats udfordringer i de kommende 20 til 30 år.