New books  Europæisk arbejdsret

Ruth Nielsen

DJØFs Forlag 2003 499 s. ISBN 87-574-0944-7

"Europæisk arbejdsret" belyser de arbejdsretlige sider af den europæiske sociale model. Denne bygger for så vidt angår det juridiske aspekt på den europæiske arbejdsretstradition, som den er udviklet fra den tidlige industrialisering i det 19. århundrede til begyndelsen af det 21. århundrede. I denne bog lægges hovedvægten på perioden efter EF/EU's oprettelse for knap 50 år siden og den nærmeste fremtid.

De arbejdsretlige konsekvenser af den kommende forfatningstraktat, som den tegner sig på grundlag af det udkast til forfatningstraktat for EU, Det europæiske Konvent præsenterede i juni 2003, vurderes løbende i kapitlerne.

Der foretages en systematisk gennemgang af EU-arbejdsretten suppleret med en mere oversigtsmæssig og eksemplificerende gennemgang af de vigtigste nationale og internationale regler.

Indholdsfortegnelse:

Den europæiske Sociale Models Struktur og Udvikling

Grundlæggende rettigheder

Ansættelsesforhold

Information, høring og medbestemmelse

Social dialog, kollektive overenskomster og organisationsfrihed

Omstrukturering af virksomheder

Arbejdsmiljø

Ligestilling og Diskrimination

Arbejdsret og det indre marked

Håndhævelse

Bibliografi

Domsregister EU-domme (sagsnumre), EU-domme (sagsnr., navne, referencer til Domssamlingen)

Retsakter