New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsophør i en omstillingstid

Omstillinger i Københavns Kommunes hjemmepleje - fastholdelse eller udstødning

Annemette Eskesen, Hans Klausen og Jørgen Møller Christiansen

CASA 2003 70 s.
Bogomtale fra forlaget.

Rapporten beskriver resultaterne af ophørsinterview med samtlige medarbejdere, der i perioden 1.11.2001 til 1.11.2003 forlod en af de seks udvalgte hjemmeplejeenheder. I alt 169 personer ophørte - svarende til 23% af den samlede medarbejderstab. Der er gennemført interview med 140 personer - svarende til 83%.
Omstillinger indgår sammen med arbejdsvilkår og forhold vedrørende ledelse hyppigt som begrundelse for selv at sige op. For de yngre medarbejdere er ønske om uddannelse og private forhold vigtigt, mens de ældre hyppigere angiver helbred og mistet engagement.
Ønske om større indflydelse på eget arbejde, mere tid til arbejdet, større lydhørhed hos ledelsen og bedre mulighed for faglig udvikling kommer til udtryk i de forventninger, medarbejderne har til deres nye arbejde, og i de råd, de har til hjemmeplejen for at gøre den til en mere attraktiv arbejdsplads.