New books  Arbejdets nye ansigter

Ledelse af fremtidens medarbejder

Christian Bason, Agi Csonka og Nicolaj Ejler

Børsens Forlag 2003 200 s.
Bogomtale fra forlaget.

Vi er i disse år vidner til et arbejdsmarked i forandring. Virksomhederne befinder sig midt i et vadested. De har bagagen fra industrisamfundet med sig, og står foran vidensamfundets muligheder. Bogens forfattere har identificeret en række tendenser, der kendetegner fremtidens arbejdsmarked:

? Nye værdier mellem arbejdsgiver og arbejdstager indebærer, at lederen står over for en mangfoldighed af forventninger og krav blandt medarbejderne.
? Nye former for organisering af arbejdet betyder, at de fleste organisationer præges af såvel hierarki som løse netværk. Der pågår en kamp om de gode projekter, og flere medarbejdere agerer som frie agenter, der springer fra projekt til projekt.
? Det bliver stadig vanskeligere for den enkelte at håndtere arbejdets krav. Stress og ubalance mellem arbejdsliv og familieliv er nogle af konsekvenserne.

Arbejdets nye ansigter beskriver, hvordan værdier, organisationsformer og håndtering af arbejdslivet er spændt ud mellem tradition og fornyelse. Bogen illustrerer, at medarbejdere med forskellig baggrund og forskellige værdier skal ledes og motiveres individuelt. Lederens store udfordring bliver at skabe plads til forskelligheden.

Arbejdets nye ansigter er bygget op over analyser og undersøgelser, der dokumenterer disse nye tendenser. Analyserne får kød og blod gennem en række interview med medarbejdere og ledere, der repræsenterer arbejdets nye ansigter.