New books  Ledige HK’ere

Erfaringer med og ønsker til job

Helle Holt, Søren Jensen og Dines Andersen

Socialforskningsinstituttet 2003 92 s. ISBN 87-7487-735-6
Bogomtale fra forlaget.

De fleste ledige HK’ere følte sig godt tilpas i deres seneste job, og næsten alle mener, at de har noget at tilbyde arbejdsmarkedet. Men allerede når de runder de 50 år, mister mange troen på, at de rent faktisk kommer i arbejde igen.

To tredjedele af de ledige HK’ere oplever en række savn eller mangler i dagligdagen, efter at de har mistet deres job. 80% er villige til at tage selv den mindste smule arbejde, og langt de fleste afviser blankt, at deres arbejdsevne skulle være nedsat. HK’erne ser ikke alderen som nogen hindring for arbejdsevnen, og godt 80% af de ledige på over 60 år mener, at de fortsat har noget at tilbyde arbejdsmarkedet. Det kniber imidlertid med troen på at komme i arbejde igen. Allerede omkring 50-årsalderen svigter optimismen blandt de ledige HK’ere.

Det fremgår af en undersøgelse af ledige HK’eres joberfaringer og -ønsker, som Socialforskningsinstituttet har lavet for HK.

"Seniorpolitiske initiativer er et oplagt satsningsområde i forhold til både arbejdsgivere og arbejdstagere," mener seniorforsker Helle Holt. Hun vurderer i øvrigt, at det psykiske arbejdsmiljø fylder meget i de lediges oplevelse af og ønsker til arbejdslivet. Dette kan ses som udtryk for, at der faktisk er problemer på det område. Blandt andet har en tredjedel af de ledige oplevet konflikter, og en fjerdedel, at de ikke fik tilstrækkelig opbakning fra deres chef i deres seneste job.

Men ellers viser undersøgelsen altså en gruppe af ledige, der har bevaret troen på egen kunnen og dermed også på deres værdi for arbejdsmarkedet, uanset deres alder. Og som bare venter på, at jobbet er der.