New books  Langvarigt sygefravær

Hvad sker der og hvordan går det?

Jan Høgelund, Trine Filges og Søren Jensen

Socialforskningsinstituttet 03:20. 227 s.. ISBN 87-7487-732-1

Hvis kommunerne afholder opfølgningssamtale med sygemeldte lønmodtagere inden 8 uger, stiger de sygemeldtes chance for at blive fastholdt i arbejde. Det viser Socialforskningsinstituttets nye undersøgelse af personer, som har været sygemeldt i mere end 8 uger.

"Den positive effekt kan skyldes, at der tidligt i sygeforløbet opnås en afklaring af, hvornår den sygemeldte kan vende tilbage i arbejde. Denne afklaring giver arbejdsgiveren og den sygemeldte en vis sikkerhed for, at ansættelsesforholdet kan fortsætte," siger seniorforsker Jan Høgelund, der er projektleder på undersøgelsen.

Effekten aftager hurtigt: jo længere tid der går efter samtalen desto mindre er sandsynligheden for at komme tilbage til den gamle arbejdsgiver. 22 procent af de sygemeldte får en opfølgningssamtale inden for de første 8 uger.

Kommuner lever ikke op til loven
Ifølge loven skal kommunerne lave en opfølgningsplan for de sygemeldte inden for de første seks måneder. Men undersøgelsen viser, at mere end en tredjedel af de, der har været syge i mere end seks måneder, ikke har fået en sådan plan. Målet for opfølgningsplanerne er især at hjælpe de sygemeldte til at komme i arbejde igen eller begynde revalidering/uddannelse.

En mindre del af de sygemeldte har lange ventetider
Stort set alle de sygemeldte kommer i kontakt med sundhedsvæsnet, og den samlede gennemsnitlige ventetid til undersøgelse/behandling hos speciallæge og fysioterapeut samt indlæggelse på sygehus er knap 5 uger. Dette dækker over, at en lille gruppe har meget lange ventetider, mens langt de fleste har forholdsvis korte ventetider. Der er således 10 procent, som i alt har ventet mere end 13 uger, 24 procent har ventet under 4 uger, mens 50 procent slet ikke har ventet på undersøgelse eller behandling.