New books  Virksomheders sociale ansvar - Årbog 2003

Helle Holt

Socialforskningsinstituttet 03:17, 180 s. ISBN 87-7487-729-1
Bogomtale fra forlaget.

De danske offentlige og private virksomheder påtager sig et voksende socialt engagement, både når det drejer sig om at integrere svage, der har vanskeligt ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at fastholde medarbejdere med problemer.

Seniorforsker Helle Holt, der har været projektleder på Socialforskningsinstituttets årlige undersøgelse af virksomhedernes sociale engagement, konstaterer, at tallene fra 2002 viser en mere positiv indstilling til at være socialt engageret end tidligere.

Antallet af virksomheder, der angiver, at de har fastholdt medarbejdere, som fx på grund af sygdom har fået en ringere arbejdsevne, er nu oppe på 28 procent.

Også når det handler om ansættelse af flygtninge og indvandrere, kan undersøgelsen vise fremgang. I 1998 havde 16 procent af virksomhederne flygtninge og indvandrere ansat, i 2002 var tallet oppe på 21 procent.

"I dag har 25 procent af de danske virksomheder ansatte med løntilskud, fx i fleks- eller skånejob, mens tallet i 1998 var 21 procent - altså en stigning. Antallet af personer i fleksjob er dog samtidig vokset noget kraftigere i perioden, så det kunne tyde på, at det er den samme kreds af virksomheder, som tager flere ind," forklarer Helle Holt.

"Det er tredje gang vi udfører undersøgelsen, og det betyder, at vi i modsætning til tidligere ikke bare kan registrere det nuværende sociale engagement, men også udviklingen," siger Helle Holt, "og udviklingen viser et stigende engagement på alle områder. Til gengæld er det altid en diskussion værd om det er godt nok, at en fjerdedel af de danske virksomheder har personer ansat i fleks- og skånejob, og hvis ikke, hvordan vi får flere virksomheder med?"

Undersøgelsen udkommer som årbog hvert år frem til 2006. Hver andet år er det virksomhederne, der er i fokus, de øvrige år er det lønmodtagerne. Der udgives også en let tilgængelig pjecen med un-dersøgelsens hovedresultater