New books  BST og teknologiske forandringer

BST-konsulenten som politisk refleksiv navigatør

Ole Broberg og Ingelise Hermund

Arbejdsmiljørådets Service center 2003, 92 s. ISBN 87-90879-69-4
Bogomtale fra forlaget.

Formålet med dette projekt har været:
1. At analysere BST-indsatsen i forbindelse med rådgivning om teknologiske forandringer i virksomheder med henblik på at udvikle ny viden om muligheder og barrierer for at arbejdsmiljøhensyn kan inddrages.
2. At udvikle strategier og fremgangsmåder for BST-indsatsen i denne type af opgaver, herunder særligt at udvikle nye forståelser af BST-konsulentens rolle og deraf følgende kvalifikationskrav.