New books  Perspektiv på utbrändhet

om orsaker och motkrafter

Ingmar Svensson og Håkan Jenner

Förlagshuset Gothia 2003, 152 s. ISBN 7205-393-3
Bogomtale fra forlaget.

I Perspektiv på utbrändhet ger ett antal olika författare sin syn på problemet med utbrändhet och de ökande sjukskrivningarna. I bokens första del ges olika förklaringar till detta samhällsproblem. Den andra delen handlar om vad vi idag vet om rehabilitering och om vilka krav vi måste ställa för att få ett mänskligare arbetsliv. Ett antal personliga berättelser om utbrändhet och vägen ur depressionen finns också med. Töres Theorell, professor vid Karolinska institutet, Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, Magnus Söderström, rektor vid Mälardalens högskola, och Owe Wikström, professor i religionspsykogi, är några av författarna.
Boken innehåller ett urval artiklar som tidigare publicerats i tidskriften Socialt Perspektiv som ges ut av Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet.