New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

ArbetsKraft

Behovsprövade och individanpassade lönebidrag!

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet: Fritzes offentliga publikationer 2003, 284 s. ISBN 91-38-22000-8
Bogomtale fra forlaget.

Bland förslagen kan nämnas:
– Lättare för enskilda arbetssökande att få de arbetsmarknadspolitiska insatser de behöver
– Lönebidrag i högst fyra år, men s.k. särskilt lönebidrag ska kunna förlängas vid behov
– Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare avvecklas och ersätts av en
trygghetsanställning. Denna ska vara öppen även för privata arbetsgivare
– En helt ny form av skyddat arbete (utvecklingsanställning) för dem som behöver särskilt mycket stöd]