New books  Där könsmakten ändras

om män och kvinnor i starka och svaga könsmaktsordningar

Vicki Johansson

Umeå, Boréa, 2001, 286 s. ; ISBN 91-89140-20-6
Bogomtale fra forlaget.

I hemmen, på arbetsplatser, i föreningar och i politiken pågår en ständig kamp om makt och inflytande. Män försvarar de positioner de redan har medan kvinnor utmanar dem. Ibland leder könskampen till att kvinnors makt förstärks, ibland till att mäns cementeras. Varför? I Där könsmakten ändras lyfter författaren fram de förhållanden som främjar framväxten av jämlika könsrelationer ­ och de som motverkar dem. I skenet av könsmaktordningens styrka analyseras och diskuteras betydelsen av konkurrerande kollektiva erfarenhetsbilder, könsbaserad intresseorganisering, könsöverskridande handlingar och könskonflikter. Resultaten som presenteras i boken bygger bland annat på intervjuundersökningar av förhållandena i politiska organisationer, privata företag och offentliga serviceverksamheter i svenska kommuner.