New books  Varsågod och var stark

Om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet

Annika Forssén og Gunilla Carlstedt

Lund : Studentlitteratur, 2003 306 s. ISBN 91-44-01332-9

”Jag var hela tiden tvungen att veta, och känna, att jag får inte falla igenom på något sätt. Utan varsågod och var stark nu.” Så säger en av de kvinnor, födda i början av 1900-talet, som kommer till tals i denna bok. Hon sätter ord på ett krav som många kvinnor levt, och lever, med. Utifrån 20 kvinnors berättelser lyfter författarna fram uppgifter i kvinnors vardagsliv som vanligen inte räknas som arbete. De visar på vad som är bra för hälsan och vad som plågar många kvinnor men som ofta inte betraktas som ohälsa. Övergripande frågor som diskuteras i förhållande till kvinnors hälsa är makt, arbetsdelning mellan kvinnor och män, normer om ”kvinnlighet” och kvinnors möten med vården.