New books  Kompetencekraft

Klaus Guldbrandsen

Forlaget Børsen 2003 235 s. ISBN 87-7553-964-0
Bogomtale fra forlaget.


I Kompetencekraft viser Klaus Guldbrandsen, hvordan kompetencebegrebet har udviklet sig fra at være et statisk begreb knyttet til det enkelte individ til at være et dynamisk og strategisk begreb med fokus på sammenhængen mellem medarbejdernes kompetencer og den fremtidige organisatoriske ramme, som kompetencerne skal anvendes i.
Bogen giver et billede af, hvordan man kan skabe sammenhæng mellem kompetenceudvikling, organisatorisk effektivitet og konkurrencekraft. Den er fyldt med eksempler og praktiske værktøjer, der kan anvendes til at sikre, at strategi, kundebehov, processer, kompetence og effektivitet hænger sammen. Desuden viser bogen, hvordan man kan dokumentere effekten af de kompetenceudviklingsaktiviteter, der gennemføres i organisationen.

Fem cases fra SAS Component, Told·Skat, Patientforsikringen, TDC og Leo Pharma påviser solide bundlinjeeffekter gennem de værktøjer, Kompetencekraft bygger på. Desuden præsenterer bogen resultaterne af nogle dugfriske undersøgelser af kvaliteten af den kompetenceudvikling, der praktiseres i en række større danske virksomheder.