New books  Kompetenceguldet

Steen Hildebrandt og Søren Brandi

Forlaget Børsen 2000. 255 s. ISBN 87-7553-805-9
Bogomtale fra forlaget.

Kompetenceguldet - medarbejderen og arbejdet i den nye økonomi udfolder et nyt billede for fremtidens medarbejdere og virksomheder i den nye økonomi. Søren Brandi og Steen Hildebrandt har samlet en række fremtidsorienterede essays, der perspektiverer dette nye billede fra forskellige vinkler.
Fra bogen:
"Traditionelle virksomheder skal i øjenhøjde med virksomhederne i den nye økonomi. Det stiller krav om, at både ledere og medarbejdere radikalt ændrer tankesæt, når det drejer sig om begreber som organisering, ledelse, medarbejder, arbejde, motivation og belønning."

"Der skal udvikles ledelseskapacitet på alle niveauer. Ledelse betragtet som virksomhedens kapacitet til at skabe sin egen fremtid og til at fastholde de vedvarende og nødvendige forandringsprocesser."

"Der findes stadig nogle, som tror, at man i sin ungdom kan opnå så mange kvalifikationer, at de kan slå til for resten af livet. I fremtiden bliver livslang læring og aflæring en realitet for stadig flere mennesker."

"Medarbejderne bliver i stigende grad individuelle kompetencekapitalister, der tænker i optimal udvikling og udnyttelse af deres individuelle kompetencer."

I Kompetenceguldet argumenterer forfatterne for, at Danmark har en enestående mulighed for at blive førende, når det gælder udviklingen af fremtidens virksomheder og kompetencemiljøer i den nye økonomi. Danske offentlige og private virksomheder har organisatoriske og menneskelige kompetencer, der indeholder mange af de elementer og takter, som vil blive krævet i fremtiden. Udfordringen er at skabe virksomheder, der er værdige til at få medarbejdernes fulde engagement, og ligeledes gælder det for medarbejderne at lære at finde sig til rette i en irrationel virkelighed, hvor identiteten til stadighed udfordres.

Fremtidens medarbejder er guld
Visioner for virksomhederne i den nye økonomi

Traditionelle virksomheder skal i øjenhøjde med virksomhederne i den nye økonomi. Derfor skal både ledere og medarbejdere radikalt ændre indstilling til organisation, ledelse, medarbejdere, arbejde, motivation og belønning. Den enkelte virksomhed skal mere end noget andet være et læringsrum med både en fysisk, mental, social og kulturel dimension.

Søren Brandi og Steen Hildebrandt har i Kompetenceguldet - medarbejderen og arbejdet i den nye økonomi samlet en række fremtidsorienterede essays, der perspektiverer det nye verdensbillede fra forskellige vinkler.

Nogle af budskaberne i Kompetenceguldet:

Fremtidens virksomhed og medarbejder har brug for en helt anden båndbredde til at overføre viden med end den bøger og internetbaserede computersystemer kan levere. Denne båndbredde er den, der er til stede, når mennesker er sammen.

Der skal udvikles ledelseskapacitet på alle niveauer. Ledelse betragtet som virksomhedens kapacitet til at skabe sin egen fremtid og til at fastholde de vedvarende og nødvendige forandringsprocesser.

Der findes stadig nogle, som tror, at man i sin ungdom kan opnå så mange kvalifikationer, at de kan slå til for resten af livet. I fremtiden bliver livslang læring og aflæring en realitet for stadig flere mennesker.

Medarbejderne bliver i stigende grad individuelle kompetencekapitalister, der tænker i optimal udvikling og udnyttelse af deres individuelle kompetencer.

I Kompetenceguldet argumenterer forfatterne for, at Danmark har en enestående mulighed for at blive førende, når det gælder udviklingen af fremtidens virksomheder og kompetencemiljøer i den nye økonomi. Danske offentlige og private virksomheder har organisatoriske og menneskelige kompetencer, der indeholder mange af de elementer og takter, som vil blive krævet i fremtiden.

Udfordringen er at skabe virksomheder, der er værdige til at få medarbejdernes fulde engagement, og for medarbejderne gælder det om at lære at finde sig til rette i en irrationel virkelighed, hvor identiteten til stadighed udfordres.

Kompetenceguldet giver en øget indsigt i, hvad der kræves af virksomheder, medarbejdere og andre aktører på arbejdsmarkedet i den nye økonomi.

Bogens bidragydere er:
Konsulent Mette Bock, Lisberg Management Consulting
Professor Dominique Bouchet, Syddansk Universitet-Odense Universitet
Politisk redaktør Erik Meier Carlsen, Dagbladet BT
Rektor Uffe Elbæk, KaosPiloterne
Udviklingschef Kjeld Fredens, Vejlefjord
Administrerende direktør Kenneth Iversen, Unimerco A/S
Professor Henrik Holt Larsen, Handelshøjskolen i København
Vice President David Madié, Catenas
Journalistpraktikant Bjarke Myrthu, Dagbladet Børsen
Professor Odd Nordhaug, Norges Handelshøyskole
Konsulent Pia Tetler, Erhvervsministeriet
Administrerende direktør Allan J. Vestergaard, Vestergaard Group A/S

Redaktørerne Søren Brandi og Steen Hildebrandt har sammen skrevet Lærende organisationer og en række artikler i tidsskrifter og aviser om den lærende organisation, forandring i organisationer og læringssamfundet.