New books  Læring

Aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx

Knud Illeris

Roskilde Universitetsforlag 1999 227 s. ISBN 87-7867-098-5
Bogomtale fra forlaget.

Al læring har tre integrerede dimensioner: en indholds-dimension som vedrører det der skal læres, en psykodynamisk dimension som vedrører de følelser, motivationer og holdninger der er knyttet til læringen, og en social-samfundsmæssig dimension som vedrører de ydre sammenhænge læringen indgår i.

Ud fra denne brede og nyskabende læringsforståelse gennemgår og udbygger forfatteren en række ældre og nye læringsteorier og skaber en fælles forståelsesramme for læring, udvikling, socialisering og kvalificering i dag. Bogen betegner et gennembrud der sætter læringen ind i en tidssvarende uddannelsestænkning.

Knud Illeris er professor i uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter.

Anmeldelser
"Ikke i hele mit liv har jeg læst noget, som har ramt mig så dybt og så bredt, som Knud Illeris' ord om at lære. (..) Kære undervisningsminister, folkeskolelærere, lektorer, professorer - kære alle I, som sætter jeres gode kræfter og tid ind på at lære børn og unge alverdens ting: Læs og mærk jer, lovgiv, lev, tænk og undervis efter Knud Illeris' anvisning. Så får jeres anstrengelser optimale betingelser for at bære frugt."
Anne Marie Løn i Politiken 12.10.99

"Et nyskabende og forrygende overblik over nyere, relevant teoriuddannelse om læring. (..) Videnskabelig afhandling, fordi den er så stringent og gennemført i sin argumentation og på overbevisende måde fører frem til en sammenhængende læringsteori. (..) Lærebog, fordi den er så velskrevet og på enkel vis fremstiller de centrale teser i de refererede teoridannelser. (..) Debatbog, fordi timingen i forhold til den verserende debat om VEU-reformen er helt rigtig. (..) En vægtig bog, der vil blive stående længe. Bogen burde være obligatorisk læsning for alle undervisere i AOF. Den rummer rigeligt stof til en god studiekreds om læring i afdelingen, daghøjskolen osv. Med den for øje og sind vil man komme på omgangshøjde med den aktuelle diskussion om læring. Knud Illeris kommer vidt omkring, men kommer også hjem på smukkeste vis - og undervejs bliver alle de involverede teoridannelser behandlet med en overlegenhed, der gør, at det er en fornøjelse at læse."
John Steen Johansen i AOF-perspektiv 1.11.99

" Væsentlig bog om læring
Knud Illeris giver et vægtigt bidrag til afklaring af forholdet mellem undervisning og læring
(....) Knud Illeris har skrevet en fremragende afhandling, der med århundredets tre markante teoretikere Piaget, Freud og Marx som eksponenter gennemgår en lang række læringsteorier og indplacerer dem i en slags polariseringsmodel imellem de tre dimensioner kognition, psykodynamik og samfundsmæssighed. Dermed tilfredsstilles den læser, der er mere metavidenskabeligt og komparativt-teoretisk orienteret.
(...).'Læring' er ikke nogen letlæst bog, men den er et vægtigt bidrag til en aktuel videnskabeligt baseret afklaring af, hvor vi befinder os i overgangen fra uddannelsessamfundet til læringssamfundet, og et tilbud til læseren om - på et bredt og kvalificeret grundlag - selv at danne sig sin egen læringsforståelse."
Ole-Peter Petersen i Folkeskolen nr. 45, 1999

"Det tager tid at læse "Læring".
Man skal ikke slå ret mange fremmedord op, men det tager tid at fordøje det man læser. Ens egne løsrevne brokker og erfaringer om læring falder på plads og nye tanker sættes i gang.
Hvad mere kan man forlange af en professor?"
Karen Olling i LVA-Bladet nr.12, 1999

"Det er intet mindre end et imponerende, meget flot og nuanceret stykke arbejde Illeris har leveret med sin bog. Det er, som om han har gået gennem verden med en djævelsk fluefanger, der har fanget snart sagt alt, der er værd at vide om emnet.
(...) Gad vide, hvad der ville ske med området, hvis de mennesker, der agerer inden for det, blev sendt 14 dage i kloster med Illeris' bog og tid til eftertanke!"
Henrik Dybvad Larsen i Psykolognyt nr. 22, 1999