New books  Målstyret kompetenceudvikling i undervisning og læring

Sten Clod Poulsen

MetaConsult 2001. 330 s. ISBN 87-610-0080-9
Bogomtale fra forlaget.

I bogen fremlægges en ny, praksisrettet "konstruktionsteori" om målstyret, kompetenceudvikling i undervisning og læring i uddannelsessystemet, i institutioner og i virksomheder. I forhold til de senere årtiers værdibevidste pædagogiske diskussioner om undervisning giver kompetenceteoriens begreber, modeller og metodeovervejelser et neutralt grundlag for saglige kollegiale diskussioner og beslutninger. Den dæmper tendenser til "politisk korrekt" modetænkning om undervisning og skaber et åbent mødested for nye og konstruktive tanker om kompetenceudvikling. Bogens målgruppe er undervisere, pædagogiske konsulenter og ledere i uddannelsesinstitutioner, skoler, institutioner og virksomheder med interesse for nye modeller og metoder til kompetenceudvikling.

* Læring er en helhed af neurolæring og psykolæring. Kun psykolæring giver kompetencer.

* Læring er en langsom proces. Tid er den afgørende faktor. Fremskyndes psykolæringen opbygges mindre og mindre kompetence.

* Viljesfunktionen og dermed jegudviklingen er nødvendig for psykolæring. Nysgerrighed, interesse, engagement o.l. har betydning, men er ikke nødvendige forudsætninger for psykolæring.

* "Tilegnet kompetence" består af en faglig dimension, en psykologisk dimension og en omfangsdimension.

* Præstationskompetencer har tillige en anvendelsesorienteret kontekstdimension.

* Ethvert kompetenceelement kan beskrives ved disse fire dimensioner.

* Dimensionerne udvikles ved anvendelse af fire "metodefamilier": Fagdidaktiske metoder, pædagogiske metoder, motivationsmetoder og metapædagogiske metoder.

* Kompetencemålet forudbestemmer undervisningsmetoden. Metodefriheden må omtænkes og lærernes "pædagogiske værktøjskasse" udvides med flere pædago
giske og metapædagogiske metoder.

* Det faglige pensum skal suppleres med et ligestillet parallelt pensum vedr. tilegnelseskompetencer, som kvalificerer deltagerne til selvstændig læring.

* I uddannelsesinstitutioner og skoler kan man udvikle målbestemte kompetencer men ikke målbestemte personlighedstræk hhv. kulturtræk hos elever, kursister eller studerende.

* I uddannelsesinstitutioner og skoler kan der udvikles veldefinerede kompetencer, men ikke komplette erhvervskvalifikationer.

* Projektpædagogik støtter omsætningen af tilegnede kompetencer men er en metapædagogisk metode og ikke primært en metode til udvikling af nye tilegnede kompetencer.

* Det overordnede ansvar for kompetenceudvikling skal være placeret hos ledelsen fordi kompetenceudvikling er det vigtigste produkt i skoler og uddannelsesinstitutioner og kursuscentre og definerer deres primære eksistensberettigelse.

* Læring og arbejde er processer, som gensidigt udelukker hinanden. I den lærende organisation må læringen adskilles og beskyttes mod arbejdet hvis der skal udvikles nye kompetencer.

* I den lærende organisation foregår der sjældent egl. psykolæring og opbygning af nye, tilegnede kompetencer. Snarere er det praktikprocessen, som aktiveres hvilket vil sige af der opdages, afprøves og indarbejdes nye brugsværdier i de allerede udviklede kompetencer.