New books  Fri, frisk och framgångsrik?

Om småföretagares hälsa och arbetsmiljö

Anette Holm og Annika Gelin

Stockholm, Prevent, 2002, 166 s. ; ISBN 91-7522-771-1
Bogomtale fra forlaget.

Den nya boken Fri, frisk och framgångsrik försöker besvara en rad frågor om småföretagares liv och arbetssituation.
Är småföretagandet en livsstil man själv valt och därför får finna sig i att arbeta 12 timmar om dygnet, inte ta semester eller bli sjuk? Frågorna är många och kanske finns svaren i den nya boken Fri, frisk och framgångsrik? som ges ut av Prevent i samarbete med Småföretagsenheten vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro och Arbetslivsinstitutet.

Syftet med boken är att ge
inspiration för alla som är intresserade av sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och prestation i småföretag
vägledning för den som vill veta hur man kan arbeta för att må bättre som individ i småföretag eller skapa en organisation som får människor att må så bra som möjligt
erfarenheter av en metod som får det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera
eftertanke kring om könet har betydelse för företagandet
exempel 15 porträtt av småföretagare, ett regionalt skyddsombud och ett statsråd som alla lever och arbetar med och i småföretag.
Fri, frisk och framgångsrik? riktar sig till den som redan är småföretagare eller planerar att bli, men även till alla som påverkar deras vardag, hälsa och liv som till exempel regionala skyddsombud, representanter för företagshälsovården eller arbetsmiljöinspektionen.