New books  Følelsernes intelligens på arbejdspladsen

Daniel Goleman

Borgens Forlag 1999, 460 s. ISBN 87-21-00940-6
Bogomtale fra forlaget.

Følelsesmæssig intelligens har vist sig afgørende for succes i livet. I disse år udløser denne forståelse vigtige forandringer på arbejdsmarkedet. Akademisk kunnen og faglig ekspertise reduceres til nødvendig baggrundsviden, mens f.eks. samarbejdsevne, personlig integritet og fleksibilitet får stadig større betydning i både private og offentlige virksomheder.

Følelsesmæssig intelligens bliver i stadig stigende grad brugt som kriterium ved ansættelser, især på lederplan.

Daniel Goleman har baseret FØLELSERNES INTELLIGENS PÅ ARBEJDSPLADSEN på undersøgelser af mere end 500 større virksomheder over hele verden. Han beskriver indgående de forskellige kvaliteter, som indgår i den følelsesmæssige intelligens, og viser deres betydning inden for forskellige fag og på forskellige ledelsesniveauer.

Han præsenterer virksomheder, der har haft held med at indbygge følelsesmæssig intelligens i deres virksomhedskultur, men dokumenterer også de katastrofale omkostninger for virksomheder, hvor toplederne savner kvaliteter som selvkontrol og samarbejdsevner.

Goleman ser også nærmere på virksomhedens nuværende uddannelsespolitik og ikke mindst på den forbavsende mangel på viden om effektiviteten af denne indsats, og han opstiller retningslinier for en forbedret medarbejderuddannelse.

Goleman Ph.D., tidligere journalist ved New York Times og forfatter til bestselleren FØLELSERNES INTELLIGENS, leder nu konsulentfirmaet Emotional Intelligence Services i USA.