New books  Følelsesmæssig intelligens i lederskab

Daniel Goleman, Annie McKee og Richard Boyatzis

Børsens Forlag 2002, 296 s. ISBN 87-7553-940-3
Bogomtale fra forlaget.

Golemans bestseller Følelsernes intelligens, ændrede vores syn på os selv og på vores personlige relationer. Hans nye bog Følelsesmæssig intelligens i lederskab vil forandre vores syn på lederskab!

Gode ledere flytter os. Sådan begynder Daniel Goleman og hans medforfatteres nye bog om følelsesmæssig intelligens. Forfatterne viser, hvordan følelsesmæssig intelligens kan bruges som et ledelses- og kommunikationsværktøj til at skabe resultater. Vi får indblik i, hvad der skaber gode ledere og svar på, hvorfor nogle ledere er bedre end andre.

Når vi skal forklare, hvad der kendetegner en god og effektiv leder, bruger vi ofte ord som: strategisk, visionær, idérig, inspirerende osv. Men det er kun den halve sandhed. Goleman hævder at godt lederskab skabes gennem noget så grundlæggende som følelser; og at succes afhænger af hvordan en leder griber en opgave an og udfører den. En leder opnår bedre resultater ved at fokusere på sine og andres følelser og ved at motivere gennem følelser. Altså ved at opbygge kompetencer inden for følelsesmæssig intelligens og bruge disse aktivt i lederskabet.

Når mennesker er i godt humør yder de deres bedste, de fastholder fokuset og bliver ikke så let slået ud af kurs. Når et helt team af medarbejdere er i godt humør oplever de optimisme, entusiasme koncentration og energi. De oplever stort set ingen gnidninger eller problemer. Vi er altså meget følelsesmæssigt engageret i vores medarbejdere og i vores arbejde. Denne indsigt er ekstremt værdifuld for virksomhederne, fordi de samme tendenser jo gælder for virksomhedens toplederguppe og bestyrelse. Goleman viser en klar sammenhæng mellem følelse af glæde i gruppen af topledere og virksomhedernes evne til at skabe resultater. Godt humør og en følelsesmæssig balance i gruppen virker fordrende for alle gruppens medlemmer.

Følelsesmæssig intelligens i lederskab fortæller, hvordan lederen ved at være i "dissonans" med den følelsesmæssige stemning hos sine medarbejdere, kan kvæle ethvert initiativ og måske ligefrem få medarbejderne til at modarbejde sine idéer. Det er en ulykkelig situation, som mange ledere oplever.

Modsat, kan lederen, ved at være i "resonans" med den følelsesmæssige stemning hos sine medarbejdere, øge deres engagement og produktivitet, og dermed gøre medarbejderne endnu gladere for deres opgaver. Dette vil automatisk føre til øget vækst for virksomheden.

Følelsesmæssig intelligens i lederskab er en oplagt bog for ledere på alle niveauer i organisationen. Den fortæller inspirerende og meget overbevisende om, hvordan man ved at bruge sin følelsesmæssige intelligens, bliver en effektiv og god leder. Forfatterne inddrager en lang række eksempler og forskningsresultater til at underbygge deres teori.