New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

De svageste kontanthjælpsmodtagere

Barrierer for beskæftigelse.

Henning Bjerregård Bach og Joachim Boll

Socialforskningsinstituttet 2003, 97 s.
Bogomtale fra forlaget.

For mange kontanthjælpsmodtagere er der intet økonomisk incitament i at tage deltidsarbejde. Og kun godt 2 ud af 5 kommuner forsøger aktivt at skaffe ordinære deltidsjob til dem.

Omkring 16 pct. af de meget langvarige kontanthjælpsmodtagere kan ifølge kommunernes eget skøn påtage sig ordinært deltidsarbejde. Alligevel er kun ca. 2 pct. i arbejde, og omkring 6 pct. er visiteret til fleksjob. Det kan muligvis forklares med det ringe økonomiske incitament, der er til at påtage sig deltidsarbejde. Hvis man er enlig, er gevinsten ca. 13 kr. pr. time før skat. Er man gift, er fortjenesten ca. 29 kr.

Næsten 60 pct. af de meget langvarige kontanthjælpsmodtagere har gæld til det offentlige. Og over halvdelen af disse afdrager på gælden via træk i kontantydelsen. Dermed udlignes det økonomiske incitament, der ellers netop er indført med det såkaldte loft over kontanthjælpen. Det viser en ny undersøgelse, Socialforskningsinstituttet har foretaget for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

De svageste kontanthjælpsmodtagere – dvs. de 73 pct., der har betydelige problemer ud over ledigheden, men som hverken kan få fleksjob eller førtidspension – består for en stor dels vedkommende af personer med lav uddannelse, misbrugsproblemer og/eller mangelfuld virksomheds- og arbejdsmarkedsforståelse som følge af indvandrerbaggrund. Over halvdelen af dem skønnes at have utilstrække-lige personlige kompetencer, hvorfor de fleste arbejdsgivere formentlig vil fravælge dem alene af den grund. Generelt er kommunernes succesoplevelse i forbindelse med at få kontanthjælpsmodtagerne ud af deres problemer begrænset.

Resultaterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 38 af landets kommuner og er den første, der søger at afdække beskæftigelsespotentialet og de problemer, der står i vejen for beskæftigelse, blandt de meget langvarige kontanthjælpsmodtagere.