New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Virksomhedsrevalidering

Anders Rosdahl, Ivan Harsløf, Søren Jensen, Sanne Nissen Møller, Anders Ellegaard Hansen og Anette Kruhøffer

Socialforskningsinstituttet 2004 04:02, 202 s. ISBN 87-7487-743-7
Bogomtale fra forlaget.

Mange på langvarig kontanthjælp eller sygedagpenge kan komme i arbejde, hvis de som led i revalidering får foden inden for på en arbejdsplads. Det viser en evaluering af projektet "Virksomhedsrevalidering som vejen (tilbage) til arbejdsmarkedet", som Socialforskningsinstituttet har gennemført.

Over 400 virksomheder medvirkede i projektet, heraf 73 pct. private. I alt startede 611 revalidender, hvoraf mange ikke havde nogen eller kun en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Næsten halvdelen af deltagerne fuldførte et forløb i projektperioden. Mere end 80 pct. af de deltagere, som havde fuldført forløbet, havde arbejde umiddelbart efter forløbet, heraf 2/3 støttet arbejde, især fleksjob.

- Helt overordnet ser det ud til, at det, der har effekt, er målretning og mening, der bl.a. kommer af, at revalidenderne ved og erfarer, at de hurtigst muligt kommer ud på en arbejdsplads. Når den person, indsatsen rettes mod, oplever indsatsen som meningsfuld, er vedkommende motiveret for at deltage og anstrenge sig for at nå målet. Mening fremmes fx gennem princippet om aktiv inddragelse af revalidenden i sagsforløbet, konstaterer forskningsleder Anders Rosdahl.

Det øgede fokus på personens ressourcer frem for begrænsninger har også vist sig at have en positiv effekt. Der er samtidig sket en metodeudvikling i forhold til at matche revalidend og virksomhed.

- Vores vurdering er, at så mange fik arbejde, fordi virksomhedsrevalidering betyder en personlig og tæt kontakt og aftale mellem en revalidend/offentlig myndighed og en virksomhed, siger Anders Rosdahl. I projektforløbet får revalidenden mulighed for at vise, at han/hun kan klare opgaverne og falde til på virksomheden, og virksomheden får tid til at erfare, at den har brug for arbejdskraften.

- På virksomheden tilegner revalidenden sig faglige og personlige kvalifikationer og bliver derved en bedre arbejdskraft set fra et arbejdsgiversynspunkt, fortsætter Anders Rosdahl. - Endelig sker der bl.a. i kraft af virksomhedsforløbet ofte det, at revalidenderne bliver bedre i stand til at håndtere deres egen situation og tage ansvar for eget liv.

Projekt Virksomhedsrevalidering blev sat i gang af Socialministeriet i 2000 og gennemført frem til efteråret 2002. Efter regeringsskiftet i 2001 blev projektet forankret i Beskæftigelsesministeriet.